Turn.


Oppstart av turntrening onsdag 19.01

Vi inviterer til turntrening for barn i alderen 2-16 år.
Sted: Nordlandet idrettshall.   

Gymlek (3-5år) 17.00-17.40. 

IG1- Idrettens grunnstige 1 (6-9år) 17.50-18.35. 

IG2 - Idrettens grunnstige 2 (10 år +) 18.45-19.45.

Trener: Ingrid Bones Kjørsvik. 

Deltakere må melde seg inn som medlem i Aure IL og betale treningsavgift for å være med. 

Vi ønsker gamle og nye turnere velkommen! 

Mvh turnstyret.