Innkalling til årsmøte.


Innkalling til årsmøte i Aure Idrettslag 2023


Innkalling til årsmøte i Aure Idrettslag

Aure Gjestegård 20 mars. kl 19:00.


Frist for innsending av saker til årsmøtet er satt til onsdag 1 mars.
Dette kan sendes på epost : 
post@aureil.no , eller pr brev til

Aure Idrettslag
 Flatmarka 22

6690 AureFullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer på Aure Idrettslags hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Aure Idrettslag  i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Aure Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Hovedstyret i Aure Idrettslag

Del på: