Bekreftelse på formål

Vi påpeker at det er arbeids-/oppdragsgiver som skal fylle ut alle felter i skjemaet og overlevere det til søker for videre prosess. 
Søknad om politiattest må fremsettes av den som politiattesten gjelder. 
Arbeids-/oppdragsgiver eller andre kan ikke sende inn søknaden på vegne av søkeren.


bekreftelse på formål med søknad om politiattest