Tur og Trim: Trekking trimbøker


Det har vært foretatt trekking av vinnere blant de som har skrevet seg inn i de ulike trimbøkene til Aure IL mellom oktober 2020 og oktober 2021.Vinnerne får hver sin Aure IL-kopp.

Vinnerne kan hente Aure IL-kopp på Klubbhuset. 

Del på: