Håndballskole: Vi søker frivillige til håndballskolen 14.-16.august!


For å arrangere håndballskole med 80-100 barn og unge trenger vi frivillige til å hjelpe oss!

Årets håndballskole ser ut til å bli fulltegnet og vi trenger frivillige til å hjelpe oss med alle de praktiske oppgavene som må gjøres.

Vi trenger gruppeledere til å følge deltakerne fra post til post, folk til å lage og servere mat til deltakerne, nattevakter ifm overnatting på ABUS, og hjelp til rigging og rydding for å nevne noe.
Vi satser også på at vi får til en treningskamp mellom Byåsen og Molde en av dagene og da vil vi også trenge personell til å bemanne kiosken, sekreteriatet og til å drive loddsalg mm. 

Vi håper nettopp DU kan bidra med en eller flere oppgaver - i så fall ber vi deg registrere deg her:

https://forms.gle/Mjapvmu9WBAexDKp9

Del på: